26 junio 2013

LA BATALLA DE VITORIA

El contexto europeo del comienzo del siglo XIX está determinado por los conflictos bélicos iniciados por Francia bajo el poder de Napoleón Bonaparte. Han sido conocidas como guerras napoleónicas. Desde el sur de la península ibérica hasta Moscú, pasando por los Países Bajos, las tierras de Italia, Austria, Polonia, Rusia y, en general toda Europa. se vieron sacudidos por el terremoto.
Utilizando una denominación geográfica, en nuestro entorno se podrían llamar “guerras peninsulares” a los conflictos que tuvieron como escenarios y protagonistas en esta época a Portugal y las diversas naciones que formaban parte de la monarquía española, como el Principado de Cataluña, el País valenciano, el conjunto de los territorios vasconavarros del sur del Pirineo y los territorios propiamente españoles. En cada uno de estos países la contienda presentó características sociales y bélicas de formas muy diversas. Es imposible homogeneizarlos todos como si fuera un solo conflicto.
Eso es precisamente lo que desde hace muchos años ha pretendido narrar la historiografía nacionalista española con el mito de la “guerra de la independencia”. Según esta escuela, la guerra contra el francés era la expresión de la nación española en armas por su independencia frente al invasor extranjero. Las guerras peninsulares sirvieron de soporte al imaginario del nacionalismo español en un nivel semejante al que supuso la larga reconquista frente a los moros del medioevo.

En acertada y sintética expresión del historiador Xosé Estévez, Vasconia fue sujeto paciente de los conflictos entre los tres grandes imperios del momento: el dominante y en su apogeo, inglés; su oponente y en ascenso, francés, y el decadente y agónico, español. Entre nosotros el conflicto se manifestó desde una cierta connivencia inicial con el ejército francés hasta una clara oposición ante los ataques antiforales de los franceses. Esta oposición tuvo una característica sin parangón en el resto de territorios peninsulares con la guerrilla como máxima expresión bélica. Sus principales exponentes fueron Javier Mina, el Mozo, y su tío Francisco Espoz y Mina.

La batalla de Vitoria de 21 de junio de 1813 fue un momento resolutivo de la contienda entre las tropas aliadas anglo-hispano-portuguesas frente a las francesas. El siguiente y último acto del conflicto peninsular fue el sitio y toma de San Sebastián, con las trágicas consecuencias de todos conocidas y cuyo 200 aniversario conmemora Donostia, también este año.

Fernando Sánchez Aranaz, navarro nacido en Donostia y residente en la Llanada alavesa acaba de publicar de la mano de Nabarralde un interesante y documentado estudio bajo el título de “La batalla de Vitoria”. El libro engloba el contexto geopolítico de la época, con sus actores principales, Napoleón Bonaparte, Sir Arthur Colley Wellesley; duque de Wellington, el mariscal Jourdan, Miguel Ricardo de Álava, conocido como el general Álava…, y los hechos más relevantes acontecidos a lo largo de aquellos años.

El trabajo incluye una detallada descripción histórica y social de la ciudad de Vitoria y su entorno, y culmina con la descripción de la batalla y el saqueo posterior, a última hora de la tarde, de la caravana francesa en su desorganizada huida, agravada por la lluvia que acompañó y condicionó durante todo el día los hechos bélicos descritos. En el pillaje y rapiña participaron todos los que pudieron hacerlo: soldados aliados, lacayos y servidores de los franceses en fuga, la población del entorno de Vitoria… Parte del cuantioso botín estaba a la venta en la capital alavesa al día siguiente en un espontáneo mercadillo.

Sánchez Aranaz ha construido un trabajo documentado, de calidad y ameno de leer. Las perspectivas europea y peninsular están muy bien explicadas. Los antecedentes y desarrollo del conflicto, también. La batalla que le da título es el digno colofón de un trabajo bien hecho.

También es de destacar la calidad de la edición a cargo de Nabarralde.


Referencia bibliográfica

Sánchez Aranaz, Fernando. “La batalla de Vitoria. 21 de junio de 183”. Pamplona-Iruñea 2013. Nabarralde.


12 junio 2013

HORRELA... GURE ESKU EZ DAGO

Oraintxe jarri da abian ekimen berri bat, “Gure esku dago” izenez. Gure ustez, ordea, gaur egungo egoeran, ez dago baldintzarik euskal aldarrikapen nazionala hor adierazten den moduan planteatzeko. Izan ere, 2005eko “Ibarretxe plana” izan zenaren errepikapena delakoan gaude, J.J. Ibarretxe lehendakari ohiak aurkeztutakoaren oinarri bera baitauka. Berriro ere, bere mugak agerian utzi zituen eta Estatu espainolak hasiera-hasieratik moztu zuen bide beretik ibili behar ote dugu?

“Erabakitzeko eskubide” sonatua tranpa bat da, beste bat gehiago, tranpa guztietan erortzen baikara, haur inozoak bezala. Begiak estalita hartzen dugu parte jolas horretan, eta aurkariak, berriz, zabal-zabalik dauzka, eta gainera berak erabakitzen ditu arauak. Zer da “erabakitzeko eskubidea”? Kontsulta batean bozkatzea? Kontsulta, ados, baina, nork antolatzen du? Zein lurraldetan? Zer-nolako bermeak daude? Zein da horko erabakia babestuko duen agintea? Zein da parte hartuko duen populazioa, zentsua? Eta gaia? Zein izango da galdera? Gainera, zenbat kontsulta egongo lirateke? Gure herrian dauden administrazio adina kontsulta? Estatu bakoitzean bat? Probintzia bakoitzean? Pirinio Atlantiarreko departamendu osoan bat?

“Erabakitzeko eskubidea” ez da nazioarteko Zuzenbide publikoan jasotako figura bat. Nahi demokratiko bat adierazten duen figura testimoniala da, baina ez du inolako balio eratzailerik. Nazioartean, balioa duen gauza bakarra “libre xedatzeko eskubidea” da, “autodeterminazio-eskubide” izenez ezagunagoa.

“Gure esku dago” manifestuan ez da aipatzen nor den ekintzaren subjektua. “Gure” horrekin nori buruz ari den, alegia. “Independentisten” eta “demokraten” arteko totum revolutum bat planteatzen da. Askatze-prozesuaren gunea euskal nazioa da. Baldintza hori gabe, ez dago berez prozesurik. Ezin dira leku berean jarri eta, horrexegatik, plano berean, nazionalki euskaldunak direnak eta beren burua “espainol” edo “frantses” izendatzen dutenak, nahiz eta azken horiek ondoren “euskaldun” direla esan, “euskal eskualdekoak”, alegia. Proiektu historiko honen ekimena gure nazioaren gizarte zibilak eduki behar du, eta ezin da bestela izan. Bera da prozesu hau amaieraraino eramateko bide-orria egin behar duena.

Manifestuan, independentziaren kontra daudenak inplikatu nahi dira hain zuzen ere. Hori tolesgabetasun eta sineskortasun itzelaren erakusgarria da, are gehiago kontuan hartzen badugu inguruko beste prozesu batzuetan, Katalunian adibidez, agerian uzten duten etsaitasuna. Lañotasun horren ordez, helburua jendea independentziaranzko benetako prozesu batera erakartzea delakoan gaude, hau da, subjektu politiko horretara gauzak garbi ikusten ez dituztenak edo zer diren ez dakitenak ekartzea. Horretara bideratu beharko litzateke kanpaina, eta ez herriaren beharrizan demokratikoei erantzuten dieten helburuak urardotzera. Gaurko egoeran, ez dauka balio berbera geure Estatu propioa lortu nahi dugunon posizioak eta gure herria Espainiako eta Frantziako estatuei lotuta jarrai dezan nahi dutenenak. Hori nahasmena sustatzea da. Horixe da haiek “joko demokratikoa” deitzen dutena, errealitatean hala ez bada ere. Euskal Herria Espainiako eta Frantziako estatuen menpe edukitzea ekintza funtsean antidemokratikoa delako.

Gure herrian lortu behar dugun helburua, zalantzarik gabe, independentzia da. Eskozia eta Katalunia zuzen-zuzenean doaz norabide horretan; guk, berriz, atzera egin dugu nabarmen eta, gainera, harrotu egiten gara horretaz. Benetako “erabakitzeko eskubideak”, izatekotan, “autodeterminazio- eskubidea” izan behar du, bestela paper bustia izango da. Ez dira bi fase, lehenbizi “demokrazia” eta gero “independente izan nahi duzun” bozkatu. Ez dago demokraziarik autodeterminazioa gauzatzen ez bada. Eta autodeterminazioaren bidea ez da, hasteko, inperio menperatzaileen bozketa-sistemetatik igarotzen. Sistema politiko espainola eta frantsesa oso ongi diseinatuta daude, beren baitatik eta beren arauen arabera autodeterminazioari dagokion ezer lor ez dadin. Euskal gizarteari zuzendutako manifestu batean, garbi utzi beharko litzateke autodeterminazio-eskubidea, Estatu propio bat izatearena, lehen giza eskubidea dela, hori baita herritarrei gainerako eskubide guztiak bermatzen dizkiena.

Hori horrela, bide-orri bat planteatu eta eztabaidatu behar da, eta oraingo une historikoko errealitate zehatza kontuan hartuta, hau da, lehenik eta behin, Espainiako estatuak duen krisi latza, arlo guztietakoa: ekonomikoa, legitimitateari dagokiona, egiturazko ustelkeriak ekarritakoa, katalanen ekinaldia, etab. Bide-orri horretan, helburu bakarra independentzia lortzea izango dela kontuan hartuta, bideak eta borroka-moldeak erabaki ahal izango dira, baina xede horretara bideratuta betiere. Beste edozein helburu, bidean estatu menperatzaileek egindako kontzesio gisa besterik ez dira izango onargarriak, baina inoiz ez azken helburu gisa.

* Testu honen sinatzaileak: Tasio Agerre, Víctor Alexandre, Luis Mª Mtz Garate, Ferran Suay i Lerma, Mikel Sorauren, Humberto Astibia, Fernando Sánchez Aranaz, Hector Lopez Bofill, José Miguel Mtz Urmeneta, Antton Soroa, Mirari Bereziartua, Jaume Renyer, Angel Rekalde, Patxi Goikoetxea, Beñi Agirre...Acaba de iniciar su andadura una iniciativa bajo el nombre “Gure esku dago”. Pensamos que en la actual situación no hay condiciones para plantear la reivindicación nacional vasca en los términos que ahí se expresan. Lo que se intenta poner en marcha es una imagen calcada de lo que fue el “plan Ibarretxe” de 2005. Su base es la misma que J.J. Ibarretxe presentó. ¿Vamos a intentar transitar por un camino que ya mostró sus límites y que fue abortado desde el inicio por  el propio Estado español?

El famoso “derecho a decidir” es una trampa, otra más, en la que caemos como principiantes, como niños inexpertos. Como en un juego en el que participas con los ojos vendados mientras el contrario los tiene bien abiertos y además marca sus reglas. ¿Qué es el “derecho a decidir”? ¿Votar en una consulta? Una consulta, de acuerdo, pero, ¿organizada por quién?, ¿sobre qué territorio?, ¿con qué garantías?, ¿qué autoridad respalda su cumplimiento?, ¿sobre qué población, qué censo? Y ¿sobre qué tema?, ¿con qué pregunta? Además, ¿cuántas consultas habría? ¿Tantas como administraciones campean sobre nuestro país? ¿Una por cada Estado? ¿Una por cada autonomía española? ¿Una por provincia? ¿Una para todo el departamento de Pirineos Atlánticos?

El “derecho a decidir” no es una figura contemplada en el Derecho público internacional. Es una figura testimonial que expresa un anhelo democrático, pero que no tiene ningún valor constituyente. En el campo Internacional lo único que tiene valor es el “derecho a la libre disposición”, más conocido como “derecho de autodeterminación”.

En el manifiesto “Gure esku dago” no aparece quién es el sujeto de la acción. A quién se refiere el “gure”. Se plantea un totum revolutum  de “independentistas” y “demócratas”. El núcleo del proceso de emancipación es la propia nación vasca. Sin ese requisito, no hay proceso como tal. No se puede poner en el mismo lugar ni, por lo mismo, en el mismo plano, a quienes son nacionalmente vascos, que a quienes se sienten “españoles” o “franceses”, aunque se digan, en segundo lugar o como adscripción regional, “vascos”. Quien lleva la iniciativa de este proyecto histórico –y no puede ser de otra manera– es la sociedad civil de nuestra propia nación. Es ella la que debe marcar la hoja de ruta para llevar a buen término este proceso.

Desde el manifiesto se quiere involucrar precisamente a quienes están en contra de la independencia. Esto resulta de una ingenuidad absoluta; más si tenemos en cuenta la hostilidad que se está viviendo en otros procesos próximos, como es el caso de Cataluña. Frente a esta candidez, el objetivo, pensamos, debería ser ganar a la gente para un proceso real hacia la independencia, incorporar al sujeto a quienes no lo tienen claro o no saben que lo es. La campaña debería ir dirigida a este fin; y no a devaluar unos objetivos que responden a las necesidades democráticas del país. En la situación actual no tiene el mismo valor la posición de quienes aspiramos al logro de nuestro Estado propio que la de quienes quieren seguir manteniendo a nuestro país sujeto a los estados español y francés. Eso es alimentar la confusión. Es lo que ellos llaman “juego democrático”, cuando en realidad no lo es. Seguir manteniendo a Vasconia bajo los estados español y francés es un acto básicamente antidemocrático.

El objetivo a proclamar en nuestro país es, sin duda, la independencia. Mientras Escocia o Cataluña avanzan directamente en este sentido, aquí damos un paso atrás muy claro y, además, hacemos alarde de ello. El “derecho a decidir” real o es el “derecho a la autodeterminación”, o es papel mojado. No son dos fases, primero “democracia” y segundo votar si quieres “ser independiente”. No existe democracia si no se ejerce la autodeterminación. Y la autodeterminación no pasa, en primera instancia, por los sistemas de votación de los imperios a los que estamos sometidos. Los sistemas políticos español y francés están perfectamente diseñados para evitar que desde su interior y respetando sus reglas se pueda conseguir nada relativo a este punto. En un manifiesto al conjunto de la sociedad vasca debería quedar claro que el derecho a la autodeterminación, a tener un Estado propio, independiente, es el primero de los derechos humanos, ya que es el que garantiza la ciudadanía y el ejercicio real de los demás.

En este sentido se debe plantear y debatir una hoja de ruta y se debe hacer contando con la realidad concreta del momento histórico en que vivimos, en el que prima como elemento de primer orden la crisis de todo tipo que sufre el Estado español: económica, de legitimidad, de corrupción estructural, el envite catalán, etc. Dentro de la misma, conscientes de que su única finalidad debe ser la consecución de la independencia, se podrán establecer caminos, vías, formas de lucha, pero siempre encaminadas a ella. Cualquier otro objetivo no puede ser aceptable más que como concesión de los estados dominantes durante el camino y sin que sea aceptado nunca como meta final.

* Firman este texto: Tasio Agerre, Víctor Alexandre, Luis Mª Mtz Garate, Ferran Suay i Lerma, Mikel Sorauren, Humberto Astibia, Fernando Sánchez Aranaz, Hector Lopez Bofill, José Miguel Mtz Urmeneta, Antton Soroa, Mirari Bereziartua, Jaume Renyer, Angel Rekalde, Patxi Goikoetxea, Beñi Agirre...


11 junio 2013

¿GAMAZADA?


Vuelven, nunca se han ido, las voces españolas contra de la fiscalidad “atípica e insolidaria” de Vasconia. En épocas de crisis –económica, de legitimidad, de corrupción estructural…– hay que buscar el chivo expiatorio. Y se puede encontrar sin escarbar demasiado el terreno en algo que, a pesar de su integración en el régimen jurídico-político del reino de España, sigue siendo una piedra en su zapato: los residuos de la soberanía explícitos a través del Convenio económico de Navarra (Alta Navarra o CFN) y el Concierto homónimo de las Provincias vascongadas (Euskadi o CAV).

Para los españoles la situación fiscal de Vasconia es como un grano purulento. Nunca la han aceptado de buen grado. Cuando han podido han intentado reventarla. Ya fue el dictador Primo de Rivera con la imposición de un nuevo Convenio a Navarra en 1927, o el socorrido “provincias traidoras” de Franco tras su victoria en la guerra iniciada en 1936. La realidad política de los restos forales siempre ha estado en la cuerda floja. Nunca ha sido una situación consolidada.

Y esto, ¿por qué? Sencillamente porque los restos de soberanía que constituyen los regímenes fiscales especiales de la Alta Navarra y de las Provincias vascongadas corresponden a la situación de subordinación política de un sujeto soberano, el reino o Estado de Navarra. La foralidad del Antiguo Régimen no se basaba sobre un sistema de pactos entre entidades soberanas. Estaba definido por una situación derivada de conquistas, ocupaciones y minoraciones. Es evidente que había algo de “armisticio” en el que se evitaba una violencia permanente a cambio de unas cesiones parciales e inestables.

Y en esas seguimos. Vuelven las llamadas al uniformismo escudadas en el socorrido concepto de solidaridad. ¿Por qué solidaridad con las regiones españolas y no con otras poblaciones y territorios de nuestro planeta que tanto sufren y tan carentes están de medios, incluso de la subsistencia más elemental? La solidaridad sólo puede venir de la mano de la libertad. No se puede ser solidario a la fuerza.

Cuando a finales del siglo XIX hubo un intento en este sentido por parte del gobierno de España, hubo una sublevación popular en el conjunto de la Vasconia peninsular en contra de su promotor, el ministro Germán Gamazo. Por eso fue conocida como “Gamazada”. La rebelión fue generalizada contra el gobierno español de Sagasta. En la Alta Navarra hubo varias grandes manifestaciones: la recepción de los comisionados a Madrid en Castejón, la gran manifestación en Pamplona en junio de 1893, la recogida de unas 120.000 firmas estampadas en el ‘Libro de Honor de los navarros", el alzamiento de la partida de Zabalegui en Valdizarbe…. Las movilizaciones se iniciaron en Vitoria y en Bilbao y en las de Donostia hubo dos muertos y uno en Laguardia en mayo del mismo año.

La Gamazada respondió a una situación propia de los finales del XIX. Euskal Herria había salido con más pena que gloria de la derrota de dos grandes guerras en las que se había enfrentado con las armas a los poderes del Estado español en su intento de abolir el sistema foral de Vasconia. Era una sociedad que estaba superando unas derrotas que habían acarreado su práctica destrucción, en la que quedaban como residuos el Convenio de Navarra y el Concierto de las Vascongadas.

Hoy, en el primer tercio del siglo XXI estamos en una situación muy distinta. A finales del XIX se atisbaba el principio de las nacionalidades, pero a nosotros nos quedaba todavía un poco lejos. El primero que supo captarlo fue Arana Goiri, con las limitaciones por todos conocidas de su insistencia en Bizkaia como núcleo del país y el reconocimiento de una supuesta “soberanía originaria” vasca, de cada uno de sus “siete” territorios (zazpiak bat) y no de la realidad de su Estado histórico, Navarra, a través del cual fueron efectivamente independientes. Arana Goiri erró en una parte importante de su planteamiento y de ese error seguimos padeciendo las consecuencias en la política vasca actual.

No es la hora de resucitar la Gamazada. La Gamazada tuvo su momento y fue muy importante. Supuso una movilización general de Euskal Herria, pero no se puede llevar mucho más lejos el paralelismo. Aquí y ahora la única reivindicación democrática posible, la que permite una consolidación real de nuestro país, la que haga que Euskal Herria pueda disponer y gestionar sus recursos en plenitud, es el logro del propio Estado.


Navarra es el Estado de los vascos. El reino de Navarra logró la nacionalización de su pueblo y, a pesar de conquistas, ocupaciones y minoraciones, nos ha permitido llegar vivos y con ganas de libertad a la etapa actual. La memoria de esa Navarra histórica y de las injusticias sufridas desde su conquista, comenzada en 1200 hasta la actualidad pasando por 1936 y el franquismo, es la que nos permite mantener una sociedad combativa y con capacidad de acceder a la independencia. Ese es nuestro reto democrático real. El Estado propio.

NAIZ 2013/06/12

NOTICIAS DE NAVARRA 2013/06/14

DEIA 2013/06/21