16 junio 2009

NAFARROA VUELVE A SU SER

Hace ya algunos días que acontecieron las famosas votaciones para el Parlamento Europeo. Al margen de cualquier otra consideración, creo que es importante destacar la escasísima participación en las mismas tanto de vascos como de catalanes.

Claramente se mostró que una Europa basada exclusivamente en los estados actualmente existentes no va ni con Navarra ni con los Países Catalanes. Históricamente ambas naciones hemos estado en la avanzada de la reivindicación europea, pero como leí en algún medio de comunicación carlista, “Europa sí, pero no así”. Y es cierto. Esta Europa no puede más que producir oposición en sus naciones reales y el rechazo más claro se expresa mediante la abstención.

No obstante, al día siguiente de estas votaciones casi me da un vuelco el corazón. En titular de un periódico de nuestro país el periodista de guardia anunciaba nada menos que “Nafarroa vuelve a su ser”. Inmediatamente pensé que algo muy importante había sucedido sin enterarme: Navarra se encontraba libre de las tropas de ocupación hispano-francesas, sus policías y resto de funcionarios de los estados dominantes se habían marchado y los medios de comunicación estaban ya en manos populares. Por lo menos según mi forma de pensar, en eso consistía la vuelta de Nafarroa “a su ser”.

Pero no. Tristemente la subordinación seguía, continuaban las tropas y funcionarios de los estados español y francés ejerciendo sus tareas rutinarias. Televisión española, la COPE, la SER y tantas otras así como los diarios de Navarra o Vasco continuaban con su adoctrinamiento machacón. ¿Qué había “vuelto a su ser”? Evidentemente no Navarra como nación y como Estado, sino simplemente lo que se había restablecido era el estatus “votacional” de una determinada fuerza política.

Es triste confundir cuestiones de importancia tan extrema: la situación de un partido concreto con los intereses de la nación en su conjunto o los posibles adversarios políticos internos con los auténticos enemigos externos. Mal vamos por este camino. O logramos una convergencia estratégica, encabezada por la propia sociedad civil, ante la que los actuales grupos políticos resignen sus intereses partidistas en pro de la emancipación nacional y la recuperación del Estado propio o nos seguimos hundiendo en la dependencia y subordinación.

NAFARROA OSOA BURUJABE

12 junio 2009

BERRIRO IHES EGIN DIEZAGUKE TRENA

Arretaz kasu egin diot Kataluniaren politika bilakaerari. Askotariko ahotsak entzuten ari dira, baina guztiek ere aho batez diote Kataluniak Espainiatik eta Frantziatik independente izan beharra daukala.

Trantsizioaz geroztik, gaizki demokratiko zeritzonetik, hala gure herrialdean nola Katalunian estatutuaren araberako bidea proposatu zuten, itxuraz biderik errealistena eta sendoena zelako, demokrazia garatu ahal izateko. Inolako eragozpenik gabe onartu zuten «Espainiako herria» funts gisa zeukan konstituzio oinarria. Zalantza aldeko duelarik, pentsa liteke hala jokatu zutela, haiek, nazioz espainiarrek, gogoeta eta asmo honek bultzaturik: osotasun hartan ordezkatzen zuten «gehiengoa» onuragarria eta eskuzabala izango zitzaiela katalan eta euskaldunen «gutxiengoei». Sinetsita zeuden aise asko bihurtuko zirela «estatu federal», eta, hurrengo, ezin errazago gertatuko zitzaiela «konfederazio» izatea. Haren ondorengo etapa, berriz, independentzia, ez zuten beharrezkotzat ere jo.

Hogeita hamar urtetik gorako errealitate tristeak besterik egiaztatu du: arrazoi zutela jarrera kritikoa, edo gutxienez eszeptikoa, agertu zutenek. Hori, orain hasi dira antzematen Kataluniako gizarte zibileko hainbat sektoretan. Batez ere, kontuan izanik zer-nolako ondorio osagarriak eragiten ari diren, batetik, Espainiako Estatuak, bere batasunean tematurik baitihardu, eta orain arteko egindako autonomia ibilbidean atzera jotzeko asmoz; eta, bestetik, bere burua independentistatzat daukaten alderdiek, praktikan bere autonomia erkidegora hertsiki atxikita baitaude, eta zatiketarako asmorik ez baitute. Antza denez, eroso daude beren besaulkietan.

Kataluniako gizarteko sektore askok gero eta argiago dakusate Espainian dagokien egoera ezinago ezegonkorra dela. Atzerriko hauteskunde batzuen emaitzen eta haien botere legegile ahalguztidunaren mende daude betiere. Halaber, Espainiako Gobernuak Kataluniaren kontra tresna judizial moduan darabiltzan baliabideak -Estatut berria, ekonomia finantzabidea...- eragozpen izugarriak zaizkio munduan egun dituen jomugak modu eraginkorrean erdiesteko.

Kataluniako gizartea konturatzen hasia da ahalbide demokratiko bakarra duela, aldi berean egonkortasun apur bat bermatuko diona: independentziaren alde borrokatzea, estatu propioa erdiestearren.

Katalana gero eta gutxiago erabiltzen delako eta hari gero eta balio txikiagoa ematen zaiolako kezkaturik dauden pertsonak ere konturatu dira, pixkana-pixkana, hizkuntza baten normalizazioa lortzeko, Estatuaren boteretik landutako ereduak abiarazi behar dituztela, Espainian zein Frantzian biztanleak espainiera eta frantsesa jakitera eta erabiltzera behartzen dituzten bezala. Hizkuntza bat normalizatzeko, eragile ezinbestekoa da gizarte presioa, baina ez da nahikoa.

Eta zer gertatzen da gure herrialdean? Antzeko arazoak ditugu, baina ez berberak. Baditugu Hitzarmen ekonomiko bat eta Kontzertu ekonomiko bat Espainiako Estatuarekin, itxuraz behintzat ukiezinak. Kataluniak ez dauka halakorik. Gureak, berriz, Nafarroako erresumari esker izan genuen estatu subiranotasunaren hondarrak dira, oker edo gaizki gorde ahal izan genituenak. Baina ez daukagu berme benetakorik, edo botere eragilerik, horiei bere hartan eutsi ahal izateko. Erakundeei dagokienez, zeharo babesgabe gaude inolako oldarraldiri aurre egiteko, nondik edo handik datorkigula ere: ez barnetik, Espainiako Estatutik bertatik, ez eta Europako erakundeetatik ere, hangoek ez baitakite ezer gure errealitateaz, eta beren interesak bultzaturik baitihardute.

Hizkuntzari dagokionez, Kataluniarena baino handiagoa da gure babesgabetasuna, berezko hizkuntzaren erabilera askoz ere handiagoa delako han, eta, batez ere, atzera egiteko arrisku larriagoan gaudelako hemen, gaur egungo Nafarroa Garaiko egoera orokortzea ekar baitezake. Beste horrenbeste esan liteke, eskuarki, hezkuntza sistemari eta euskal curriculuma ezartzeko ahalbide benetakoari buruz. Aurreko aldian oso nekez lor zitekeen halakorik, baina gaur egun ezin pentsatuzkoa ere bada.

Menderakuntza eta mendekotasun egoera erabatekoan gaude, Espainian gehiengo eta gutxiengo politikoak osatzeari dagokionez. Gure gizartearen nortasuna eta ondarea, eta horien sustapena, aldian aldiko hauteskunde garaileen esku dago erabat, oinarri-oinarrian kontrakoa zaigun testuinguru baten barruan. Katalunian bezala, Espainia «liluratu» nahi zuen pedagogiak burrunba handiz jo du haien nazionalismo tematiaren harresia, eta gu geu gara oraindik ere gatibu benetakoak.

Egungo munduan egonkortasun aseguru bakarra daukagu, alegia, normal egotea bermatuko digun sistema bat izatea, inolako traumarik eragingo ez diguna; erakunde bat, osoki garatzen utzi ahalko diguna, geure hizkuntzan, kulturan, gizarte nortasun orokorrean eta geure ekonomian oinarriturik. Halako sistema batek estatu independente bat eratzea eskatzen du. Orain arte bezala jarraituz gero, menderakuntzaren gurpil zoroan eta izu-ikara etengabean jirabiraka ibiliko gara, eta askatasunik gabeko espazio egunetik egunera estuagoetan mugituko gara.

Geure bizitasunak eta politika kulturak bakarrik ekar diezagukete behar beste indar, gure gizartea independentzia lortzeko asmoz mugiarazi ahal izateko. Sekula ez digute ezer ekarriko atzerriko erakundeek, ez Espainiakoek ez Europakoek, ez eta Hispaniako gautxokeriaren erlikiak baino biltzen ez dituen hauteskunde talde batek ere, zeinak, gutxi izango ez balitz bezala, Comuner@s izeneko talde bat baitu kide nagusi, Trebiñu eta Errioxa ageri dituena dagokion lurralde eremuaren logotipoan.

Historiako azken aldietan, ihes egin digu «trantsizioaren trenak» lehenik, eta estatu berrien eraketarenak hurrengo, sobietarren inperioaren hondamendiaren ostean, eta jugoslaviarren nahas-mahasarenak azkenik. Gaur egungo bidetik datorkigun trenak, berriz, Espainiako Estatuaren beraren barne legitimazioaren inguruko krisi oso latz batek gidatua dirudi. Nago katalanak hasiak direla jarrerak agertzen. Eta guk ezin diogu kanpoan geratzeko arriskuari amore eman. Guztion ahaleginak elkarturik, eta Estatuan bi polo desegonkortzaile eraturik, Baskonia eta Herrialde Katalanak bezain garrantzitsuak, eta ongi landutako estrategia bat baliaturik, nago laster batean lortu ahal izango dugula. Herrialde Katalanetako eta Nafarroako errepublikak izango dira, eta Eskozia eta Flandria besteak beste, Europako Batasuneko estatu berriak. Amen.

Berria 2009/06/12

05 junio 2009

PODEMOS PERDER EL TREN DE NUEVO

Sigo con interés la evolución política catalana y, sobre todo, la deriva independentista que va tomando. Se escuchan voces variopintas pero unánimes a la hora de proclamar la necesidad que tiene Cataluña de ser independiente de España y Francia, de disfrutar de un Estado propio.

A partir de la transición, mal llamada democrática, y de modo semejante al de nuestro país, en Cataluña se planteó la vía estatutaria como la más realista y sólida, en apariencia, para lograr su desarrollo democrático. Se aceptó sin reservas el fundamento constituyente basado en la unidad del “pueblo español”. Con el beneficio de la duda, se puede pensar que se hizo con el pensamiento e intención de que la “mayoría” que ellos, los nacionalmente españoles, representan en ese conjunto sería “buena” y “generosa” con sus “minorías” catalana y vasca. Con un poco de pedagogía bien llevada (y de eso los catalanes creen saber mucho) confiaban que el paso a un “Estado federal” era muy sencillo y que de ahí a la “confederación”, una minucia. La etapa siguiente, la independencia, ni se planteaba como necesaria.

La triste realidad de estos más de treinta años ha confirmado que quienes entonces mantuvieron posiciones críticas o, cuando menos, escépticas, tenían razón. Esto se empieza a percibir hoy en amplios sectores de la sociedad civil de Cataluña. Sobre todo a la vista del efecto complementario que producen un Estado español empecinado en su unitarismo y con perspectivas de desandar el camino autonomista recorrido y unos partidos sedicentes independentistas, pero amarrados en la práctica al poder institucional delegado a su Comunidad Autónoma y sin ningún interés real de ruptura. Las poltronas deben resultar muy cómodas.

Grandes sectores de la sociedad catalana perciben cada vez con más claridad que su situación dentro del Estado español es de una inestabilidad extrema. Siempre están pendientes de los resultados de unas elecciones extranjeras y de su omnímodo poder legislativo. Además, todos los recursos que el ejecutivo español judicializa en contra de Cataluña, como el nuevo Estatuto, la financiación económica y otros, constituyen un freno enorme para poder dar una respuesta efectiva a los actuales retos del mundo. El retraso en la promulgación de sus sentencias constituye una absoluta falta de respeto hacia Cataluña, se manifiesta como un sarcasmo, ya que el resultado final tiene todo el aspecto de ser contrario a los intereses catalanes.

La sociedad catalana ha comenzado a percibir que la única posibilidad, no sólo democrática sino simplemente garante de estabilidad, que viene a ser lo mismo aunque planteado desde dos puntos de vista diferentes y que no esté pendiente de unas elecciones extranjeras o de las sentencias de tribunales españoles, es luchar efectivamente por su independencia, por el logro de su Estado propio.

Al mismo tiempo, todas las personas preocupadas por el descenso del uso de la lengua propia de Cataluña y de su valoración social se dan cuenta progresivamente de que la única forma de conseguir la normalización de un idioma es la puesta en práctica de modelos elaborados desde el poder del Estado, como los que obligan a conocer y usar el español o el francés a los habitantes de sus respectivos estados. Para normalizar una lengua, la presión social es un factor imprescindible, pero no suficiente.

Mientras tanto, ¿qué sucede en nuestro país? Los problemas son semejantes aunque no iguales. Nosotros tenemos un Convenio y un Concierto económicos con el Estado español, en apariencia por lo menos, intocables. Cataluña no los tiene. Los nuestros son restos de la soberanía estatal que disfrutamos a través del reino de Navarra y que se pudieron conservar, mal que bien, tras los conflictos del siglo XIX. Pero no existe ninguna garantía real, de poder efectivo por nuestra parte, de que tal situación se vaya a mantener. Estamos institucionalmente inermes ante cualquier embate, tanto interno, desde dentro del propio Estado español como desde instituciones europeas desconocedoras de nuestra realidad y, posiblemente, manipuladas desde sus mismos intereses.

En el ámbito lingüístico nos encontramos en una indefensión aún peor de la que se encuentra Cataluña, en la que el uso del idioma propio está mucho más extendido, y, sobre todo, con un tremendo riesgo de involución, que en nuestro caso puede conducir a una situación global semejante a la actual de la Alta Navarra. Otro tanto se puede decir del sistema educativo en general y de la posibilidad de establecer, en serio, un currículo vasco. Si este último capítulo era ya de logro muy difícil en la etapa anterior, en la actual se presenta como impensable.

Nos encontramos en una situación de subordinación y dependencia total con relación a la formación de mayorías y minorías políticas en España. La identidad y patrimonio de nuestra sociedad y su promoción quedan en manos de los vencedores electorales de turno en un conjunto que nos es básicamente hostil. Al igual que en Cataluña esa pedagogía que aspiraba a “cautivar” (Imaz dixit) a España, ha chocado estrepitosamente contra el muro de su nacionalismo cerril y los efectivamente cautivos seguimos siendo nosotros.

El único seguro de estabilidad que se nos ofrece en el mundo actual consiste en un sistema capaz de garantizar sin traumas nuestro estar normal en el mundo; una organización capaz de proteger nuestro desarrollo pleno como sociedad centrada con su lengua, cultura, personalidad social en general y economía propios. Tal sistema consiste en la constitución de un Estado independiente. En caso de seguir como hasta ahora, permaneceremos en el circuito de la subordinación y del sobresalto cotidiano y moviéndonos en espacios de (no) libertad cada vez más estrechos, en contra precisamente de lo que dicen, en su diaria monserga, quienes nos quieren ver reducidos a los límites actuales.

La fuerza capaz de movilizar nuestra sociedad para el logro de la independencia sólo puede proceder de nuestra propia vitalidad y cultura política. Nunca nos va a venir dada por instituciones foráneas, ni españolas ni europeas, y, tampoco, a través de una agrupación electoral que reúne a reliquias del gauchismo hispano y que, para colmo, presenta como uno de sus asociados principales a un grupo, Comuner@s, que incluye Trebiño y La Rioja en el logo que expresa su ámbito territorial.

En las últimas etapas históricas ya perdimos los trenes de la “transición” primero, y de la constitución de nuevos estados tras los hundimientos del imperio soviético y de la amalgama yugoeslava, después. Actualmente el tren en vía se perfila como pilotado por una crisis de legitimación interna muy fuerte del propio Estado español. Creo que los catalanes están tomando ya posiciones. Nosotros no podemos correr el riesgo de quedarnos fuera. Coordinando nuestros esfuerzos, creando a nivel del Estado español dos polos desestabilizadores de la magnitud de Vasconia y Países Catalanes y con una estrategia bien elaborada, creo que lo podemos conseguir en plazo breve. Las repúblicas catalana y navarra, junto con Escocia y Flandes por ejemplo, serán los próximos nuevos estados de la Unión Europea. Amen.