20 junio 2008

ETENGABEKO ITZULERA

Gure politikariek pairatzen duten gutxiengotasun konplexuak -Stockholmeko sindromea, agian?- inoizko mailarik gorena erdietsi du, martxoan egin berri diren hauteskundeen ostean.

Badirudi «hauteskunde datu txarrek» baldintzatzen eta are zehazten dutela hurrengo urteetako prozesu «politiko» guztia -galdera inozo bat: zilegi ote da hauteskunde emaitza «onik», Espainiako gaur egungo erregimenaren barnean?-.

Lehenbizi honako kontu hau aztertu behar da: etorkizuneko prozesuari buruzko aurreikuspen horretan, zehaztea zenbat diren datu sozial «objektiboak» eta zenbat diren «norbere iragarpenei» dagozkienak; alegia, zeintzuek betetzen dituzten oinarri-oinarrian desira ezkutuak, esplizituki adierazi gabekoak, baina kanpainan zehar nork bere «aldaketa politikoa» zuritzeko baliatutako leloak. Politikari horiexek, orain, bozkalekuetan «garaituta sentitzen direlako», aitzakia baten bila baino ez dabiltza, eroso sentiarazten dieten horma hilobi bakarrera itzultzeko. Itzulerako bidea egitea izango litzateke, hainbeste alditan ibilitako bide ibilietan zehar, PSOErantz. «Amaren sabeleranzko itzulera» edipikoa? Antza denez, hainbeste urtean eraman gaituzten kale itsu horretan argiren bat aurkitu ahal izateko, iraganeko errezeta zaharkituetara jotzea baino hoberik ez zaie bururatzen, jakinik ere lehendik erdietsitako lorpenak bertan behera uztea ekarri zutela haiek ondorio nabarmen gisa. Gogora ekarri besterik ez dugu, esaterako, Gasteizko gobernuaren hezkuntza saileko «Buesaren aldia».

Bestalde, politika hautabiderik eza sumatzen da, edota halakorik badenik ezkutatzeko ahalegina, testuinguru espainiar-frantziarretik edo atentatuek darabilten estutzeko ahalmen balizkotik eratorritako «politikakeria» alderdikoi eta egoeran egoerakoei aurre egiteko. Bide bietan, «etengabeko itzuleraren» jokoan dabiltza. Bide bietan, xake joko-arauez bestera, behin eta birritan «arrokatzen» dira, bide laburretik zein luzetik, eta noranzko bietan: gaur txakurraren antzeko «mutur beltza» agertuz, eta bihar begitarte gozoa, «eztia baino eztiagoa», eta etzi hortzak zorroztuz -itxuraz-, eta etzidamu berriro ere bildotsak bezain mantso jokatuz... Baina betiere gurpil zoro berberaren inguruan jirabiraka, ekinaldi bakoitzean zenbat indar alferrik galtzen duten ohartu ere egiteke.

Kasu biek, nolanahi ere, zeharo gutxiesten dute gatazta politiko ororen barreneko osagai funtsezkoa: norbere gizarteak duen mobilizatzeko ahalmena eta autodeterminaziorako eskubidea, zeina bere helburu estrategikorik garrantzitsuena erdiesteko baliatzen baitu; eta helburu hori, nire ustez, Estatu independente bat eratzea da uneotan, Europari zein munduari begira, eta lehendik badiren estatuek -Espainiak, Frantziak edo Portugalek- dituzten eta etorkizunean eratuko direnek -Irlandak edo Eskoziak- izango dituzten baldintza berberetan.

Baldin eta Euskal Herria nazio bat dela uste badugu, hartarako edo subjektu politiko izateko ahalmena eta indarra badituela uste dugulako da; eta, pentsamendu halakoak, gizartean barneratua dagoenez gero, indar benetakoa eragiten du. Estutasun horrek, ordea, ez dirudi elkarrekikotasunik ageri duenik beren burua «euskal indar politikotzat» daukatenen artean. Eta ez du halakorik izan ere egin «trantsizio» ospetsuaren aldiaz geroztik bederen.

Gaur egun argi eta garbi dakusagu, berriro ere, «etengabeko itzulera» delakoa. Batzuek atentatuetara itzuli dira ostera, horiek darabiltzate estutzeko bide modura, horrek berekin dakarren kalteaz eta alferreko saminaz jabetu gabe; eta, batik bat, konturatzeke nazioan bertan eta nazioartean gure aurka izan dezakeen erabilera propagandistikoa. Gizarte euskal-nafarrak konturatu beharko luke, behingoz, gero eta espiral kiribilduagoan sarrarazten gaituztela atentatuek. Besteek, aldiz -nahiz eta barren-barrenean modu bertsuan-, beste lehengusuarengana jotzen dute, «Zumosol zalearengana», PSOEra; harexek baliozkotzen baititu gure interesak Espainian, alde batera utzirik betidanik eta oraindik ere pairarazten dizkiguten amarru etengabeak, gu geu deusez sentiarazterainokoak. Gogoratu besterik ez dugu, esate baterako, 2007ko maiatzeko hauteskundeetan jarrera argi eta irmoa agertu zutela NaBai hautabidearekiko. Josep Plak esan ohi zuenez: «Espainol eskuindar baten antzekoena espainol ezkertiar bat da».

Mingarria zait hain ezkor agertzea gaur egungo egoera politikoari buruzko balorazioa egiterakoan. Are gehiago, hainbeste urte alferrik galdu ostean bide baliogabeetan, badirudi egitura ahulezia baten ondorio izan dela. Ikuspegi halakoa kanpoaldetik baino ez daiteke begira baikortasun apur batekin, estatus politiko espainiarrak beldurra adierazi baitu edozein «purrustadatxo» dela eta. Alde horretatik, berriro ere gogora ekarriko dut 2007ko maiatzean sorturiko egoera, NaBai bitarteko zela.

Gaur egun «tranbertsaltasuna» darabilte, hitzetik hortzera, ustez Vasconia osatzen duten balizko alderdi biak gainditzeko bide gisa: «nazionalistak» eta «konstituzionalistak», aurrez aurre; erdi eta erdi. Gezurra galanta; beste artikulu baterako lain emango luke horrek. Izan ere, espainiarrak dira -edota frantsesak, bestela- benetako nazionalistak; eta ez dira %50, ezta gutxiagorik ere. Eta benetako konstituzionalistak gara geure Estatu bat, demokratikoa eta garantista izango dena, eratu nahi dugunak.

Transbertsaltasuna hizpide duten bakarrak, eta hura baliatu nahi dutenak, lotsagabe-lotsagabe erabiltzen dute, baldin eta espainiarrak badira; eta, herabeki -itzelezko konplexuek jota-, euskaldunak badira. Inork ez du proposatzen, ordea, norbere «transbertsaltasun» baten ahalbiderik, zeina ezinbestekoa ere bai baita independentzia politikoa eta norbere Estatua lortzeko. Estatu halakoan norbanako guztiei bermatuko lizkiekete beren eskubideak. Guzti-guztiei.

Xavier Rubert de Ventosek hainbat artikulu argitaratu ditu oraindik orain, Avui egunkarian --2008ko martxoaren 16an, 17an eta 18an--, Dena izango da polita eta zorionekoa izenburupean. Hona hemen zer dioen haietako pasarte batzuetan:

«Nazionalista, ni? Ezta behar ere. Kontent nengoke Estatu bat izatearekin. Gainera, Estatu batentzat samurragoa da nazio bat sendotzea edota asmatzea ere, nazio batentzat Estatu bat lortzea baino...».

«Dena izango da polita eta zorionekoa, aldiz, hala-holako Estatu bat dugularik geurean; Estatu ez oso handi bat, egia esateko, merkatuak eta finantzek gainerako estatu guztiei bezainbeste bakarrik eragingo diotena, ez gehiago ez gutxiago.

«...Dagoeneko ez dugu izango, azkenean, burua berotuko digun nortasunik. Kataluniarra izatea ezustekoa izango da, huskeria hutsala; zenbaitzuk horretaz harro ere egoteraino. Orduan, 'egunerokotasuneko mekanismoak' izango ditugu, nortasunezko nazionalismo asaldatuen ordez».

«...Kataluniaren nortasuna -as-ke izango baita, azkenean-, gehiegi ez edukitzean egongo da aurrerantzean: ez hainbesteko nortasunik, ez hainbesteko hizkuntzarik, ez hainbesteko jomuga agerikorik. Ez eta ezertxo ere. Nortasunak, bai, baina asko -baita gaur egun Ravalen borbor dagitenak ere-. Dena, hori dena, Katalunian independente izaten denean gertatuko da -edo sekula ez-. Katalunia eta Espainia bi izaten direnean; hartara, elkar besarkatu ahal izango baitute, inolako nartzisismo edo masokismorik gabe -edo sekula ez-.

«Ideologikoa dena logiko bihurtuko da, sentibera dena hutsal izango da orduan; gure mezua naturaldu egingo da, eta paisaia bihurtuko. Gaur-gaurkoz, birtuala da paisaia halakoa, baina espero dut nire haur txikiak paisaia horretan zehar paseoan ibili ahal izango direla».

Benetako transbertsaltasuna, beraz, Nafarroako Estatu independente, Nafarroako Errepublika izaten garenean -edo sekula ez- iritsiko da, Rubert de Ventosek bere artikuluetan ongi baino hobeto dioenez, Kataluniari buruz ari delarik.

19 junio 2008

FOCUSING THE PROBLEM

Focusing properly or pose a problem in the sense accurately adjust to the object, its unknowns and requirements, is more than halfway to achieving its resolution.The crossroads at which our society operates at the present stage requires precisely such an exercise of “focus the problem.” The data that we receive every day through the actions of the French and Spanish states regarding our people are not exactly prone to security, in the present or in the immediate future status of a firm with the free and full development of his personality at all levels: social, linguistic, cultural, economic.

Rather, they are foreign interests who set the roadmaps our company Cracked territorial administrative and politically, is bound to follow. Not raising, at this time, matters relating to the transportation or infrastructure such as airports, railways, roads and ports. Neither the linguistic and cultural, or social welfare in general as health, education and housing, or those affecting sectors such as agriculture, fisheries and industry. Less even those related to what is known, so small and superficial, as “political” (political parties, electoral campaigns, coalitions …)

I am going to focus on two issues that relate directly to the heart of any society claiming to be democratic. The first relates to freedom of expression and association. The second, that scourge of humanity that is torture.

The infamous macroproceso 18/98 has left the air vergüenzas the prevailing political regime in Spain. Well, almost everything has been said and written about the proceedings: lack of evidence, allegations generic complaints about arbitrary and sophistry that involves the entire match judicially, by coincidence the end (politicians), who carry out terrorist attacks and those without make and serve exclusively as a means of social mobilization, civil disobedience or insubordination. I will not repeat arguments; try to draw conclusions.

Recent episodes of torture and the nerve and chulería expressed by the political leaders of the security forces of the Spanish state that incurring consciously assume the clear contradictions and ratify show so even more naked the true face of its political regime.

The analysis of both realities we must lead to “focus the problem.” This is not “excesses” of the judiciary, in the first instance, or the executive, in the second. Rather, the raw expression of his comprehensive “non-democracy.” They are not “democratic deficits” are his total absence. And this is a fundamentally political issue.

Faced with this situation we should once and for all take on the need for separate us from the body decomposing which is the Spanish State, rebuild the unity of our society, take our ability as a political subject and ask, in all seriousness and with all the consequences , as a strategic objective access to the status of independent state, in Europe and throughout the world.

The characteristics of our society, especially its national consciousness distinct from Spain and France, allow us to define the project realistic this goal in a period not too long. Our political culture, heritage of the only independent state created by the Basques, Navarre, alive despite centuries of imposition and domination, is a first order for its achievement.

Some propose alternative, in theory also democratic, which would be the “conversion” of Spain, ie the State Spanish, French and of course, in a democracy as a confederal state with acceptance of the right to secede, with unequivocal recognition of the rights of expression and association, harassment, and criminal sanctions total eradication of torture. Personally I consider this option clearly unworkable. Our overwhelming minority population and the deep nationalism that permeates to the bone Spanish society make it more utopian and unrealistic policy to the achievement of our independence, in spite of relying on the Catalans as allies in this process. In any case, it is also possible, and desirable, coordinating efforts with them for emancipating our simultaneous release.

Moreover, claims partial, limited objectives, such as the “amnesty”, “stop the torture,” the “recognition” of political parties “outlawed” by the more than illegitimate regime that governs the state today Spanish, are ways to raise our conflicts, in my opinion, can only regain its profound sense of democracy through the realization of independent statehood itself as an immediate objective.

I think “focus the problem” is to give its political dimension in the international arena and raise our independence as a democratic achievement of the first order. Possibly the only one capable of ensuring our creative continuity and solidarity in the world. I think, also, to be radically political means to achieve it. Obviously, this battle should be resolved in a field unmarked by the interests of the states that we now control with all its legislation (laws parties or electoral systems, “for example), arbitrary regulation of rights, their systems educational and propaganda and its executive, but for the profound relationship of social forces. Of course, this strategy may be used also means that grants its own system, but is always aware of its limitations and the purposes for which they were created.

I believe that the longer the delay the debate and practice necessary for the achievement of the Republic of Navarre will be our most serious problems. And that democracy will be further away from Europe, including, of course, France and Spain.

Navarre-Nabarra-Navarra

04 junio 2008

NAVARRA 2012

El próximo martes día 10 de junio de 2008 presentaremos en Koldo Mitxelena de Donostia la campaña Navarra 1512-2012. La referencia se ha elegido por constituir 2012 el aniversario "redondo" de un hecho simbólicamente fundamental en las diversas fases de ocupación y sometimiento de nuestro pueblo. 2012 es el 500 aniversario del inicio de la conquista, por parte de Castilla (muy pronto se convertirá en España) del territorio y población simbólica y numéricamente más importantes del Reino de Navarra. El 25 de julio del citado año el Duque de Alba conquistó su capital, Iruñea.

Navarra fue el único Estado pleno, independiente y soberano que el pueblo vasco generó a lo largo de su historia. Este hecho ha sido ocultado por extraños y propios, por tirios y troyanos, pero constituye la clave para la interpretación de nuestra supervivencia como sociedad diferenciada de nuestros "vecinos", por llamarlos de algún modo. Lengua, cultura y organización política y social y nuestro patrimonio en general han llegado hasta el siglo XXI, con todas las pérdidas y desgarros que se derivan de los hechos violentos que hemos sufrido, gracias a la capacidad histórica de nuestro pueblo para generar un Estado propio y mantenerlo durante largos siglos.

Estos hechos deben contribuir a nuestra reafirmación, a reforzar nuestra autoestima, sobre todo cuando españoles y franceses "utilizan" la "historia" (su versión, claro está) en nuestra contra. Los vascos "nunca habéis tenido un Estado", nos escupen con desprecio. Eso es sencillamente falso. Gracias a ese evento histórico de larga duración estamos donde estamos y tenemos capacidad para reivindicar hoy nuestra voluntad de ser independientes.

La campaña que se inicia no tiene como objetivo rememorar etapas pasadas, no plantea una actitud añorante y melancólica, no es un llanto por las desgracias sufridas. Es un acto de afirmación de nuestra voluntad de futuro. Vasconia necesita, ante los acuciantes retos del presente, disponer de esa herramienta que permite a las naciones ser sociedades equilibradas, sostenibles y solidarias: el Estado propio, la República de Navarra.

Ese el el grito de nuestra campaña para 2012: Nafarroa bizirik!