26 junio 2015

ALDAKETA ARO DA HAU, LAGUN

Basamortuko zeharkaldi baten modukoa zen. Bazirudien ezin amaituzkoa zela, eternoa. Jainkoaren madarikazio baten modukoa. Baina, dirudienez, zerbait mugitua da, eta arrakalatzen hasia ezin eraitsizkoa zen harresi bat. Bob Dylanek duela berrogeita hamar urte baino lehenago kantatzen zuen bezala (1963), «aldaketa aro da hau, lagun». Bederen, Nafarroa Garaian.

Aspaldidanik giroan zebilen aldaketa bat da. Nabarmena izan da sumindura, antzemateko modukoa, eta etsipen kolektibo halako bat, eguneroko bizimoduko gertaera eta gertakari zenbait direla-eta, baina ez gatzgabeak eta ez garrantzigabeak, baizik eta gizartearen hurbileneko tasunarekin zerikusia dutenak. Horixe sumatu dugu mespretxuz gobernatu izan dutelako (legeak ematean, ezartzean, bideratzean…), besteak beste, euskararen erabilera, gure seme-alaben hezkuntza, gure lurraren zonifikazio kultural eta identitarioa, eta hala tratatu dituztelako gure ondasun historiko, arkeologiko eta ondarezkoak ere, eraitsi eta hondakindegi bihurtzeraino, itzulbiderik gabe, eremu kalteberak izanagatik. Baina sumatu dugu, halaber, formetan, autoritarismoan, jazarpenean, gatazketan, debekuetan, aurrekontu politiketan...

Sumindura horrek kontzientzia hartze bat ekarri izan du, eta horrek areagotu egin du agintarien eta herritarren arteko arrakala. Iraintzat hartu dugu, esate baterako, gure euskal hizkuntzaren grafiarekiko mespretxua, toponimia izenak ezabatu izana, eta hedabide euskaldun batzuei lizentziak ukatzea atergabe, hala nola Euskalerria irratiari. Zer esanik ez Gazteluko plazako bidegabekeria, hango altxor arkeologikoa suntsituta, fusilatuen eta desagertuen memoria historiarekiko sentiberatasunik eza, delitu egiterainoko moduan tratatzea memoriarako hainbat toki, hala nola Errege-Erreginen Jauregia eta Ezkabako gotorlekua! Banderen gatazkak, hainbat gizarte mugimenduren jazarpena (Aranzadiko baratzeak eskatzea, Euskal Jai bertan behera uztea…); hori guztia, hain zuzen, gobernatzeko estilo bihurtua zuten, eta horrek berekin zekarren biztanleen sektore handi baten bazterketa, eta nafar izateko eta nafar nortasuna barneratzeko modu baten kontrako apartheid-a.

Ustelkeriak erabat zipriztindu du gobernatzeko modu hori, eta beste bidegabekeria batek utzi digu hori agerian: CAN Nafarroako Kutxaren likidazioak. Erakunde kaudimendun bat zen, eta «Foru Erkidegoak» bere esku zuen finantza baliabide propio bakarra. Nafarroako Kutxaren eskandalua hain da izugarria eta zaratatsua, ezen bitxia baita are eta garestiago ez ordainarazi izana oraindik haren errudunei.

Heldutasun politikoa erdietsia du, hain zuzen, euskarazko prestakuntza izan duen eta ondare erreferente propioak ere nahiko aise eskuratuak dituen belaunaldi batek, nahiz eta horretarako eragozpen latzak ezarri izan dizkioten Trantsizioderitzon aldi osoan foru gobernua gidatu dutenek, 36ko gerrako garaipenaren oinordekoek.

Belaunaldi aldaketa bat sumatzen hasia da, baina baditu beste alderdi batzuk ere. Ez da zerutik behera eroria mirari baten moduan, ez ustekabeko meteorito baten moduan, baizik eta umotzen ari den fruitu baten moduan.

Pentsamolde berri hori eratzen, berriz, eragile askok lagundu dute, ez gutxi-gutxik, baina horietako bat dugu boluntario eta ikastunen talde handi baten ahalegina, erregimena zalantzan jartzeraino jardun baitira kontzeptu hau oinarritzat hartuta: Nafarroa ardatz politiko duen Euskal Herria. Horrek bere aztarna utzi du gure kulturan, memorian, ondarean eta beste hainbat inguruabarretan. Alde horretatik, Iruñeko alkate berria, Joseba Asiron, zuzendari lanean aritu zen Nabarraldek 2010ean, 2011n eta 2012an antolatu zituen biltzarretan, Gaztelaren 1512ko konkistaren 500. urteurrena zela-eta egindakoetan. Egiteko horretan, ezbairik gabe, pertsona aditua eta gailena izan da Asiron.

Espainiako sistema politikoa, hain zuzen ere, helburu jakin batekin pentsatua dago: aldaketa egiturazkoak eragoztea, hau da, haien benetako buruzagiek —zeinak ez baitira, nahitaez, gobernuak daudenak— Estatu deritzoten horren aldaketa eragoztea. Nafarroa, Euskal Herriko ardatz historiko eta politiko den heinean, «Estatuko auzia» izan da haientzat, eta hala da oraindik ere. Aurrez ikustekoa da, beraz, eragozpen izugarri batzuei aurpegi eman beharko dietela Iruñeko Udala eta Foru Erkidegoko gobernua osatuko duten horiek.

Ondo baino hobeto dakigu independentziak, Estatu propio bat izateak ekar diezaiokeela benetako normaltasuna nazio konkistatu eta menderatu bati, baina aldi hain luze honetako itolarria, negazionismoa eta autogorrotoa ezin eramanezko bihurtuak zitzaizkigun halakorik pairatu behar izan dugunoi.

Lerro hauen bidez, animoak eta zorionak eman nahi dizkiogu Joseba Asironi, Iruñeko alkate berriari; oraingoz, bederen, nafar guztion hiriburu sinbolikoa izan behar du Iruñeak, bai eta euskal biztanle guztientzako erreferentea ere, ekialdekoentzat zein mendebaldekoentzat, iparraldekoentzat zein hegoaldekoentzat. Beste hainbeste opa diogu Uxue Barkosi ere, Foru Erkidegoko presidente gisa; izan ere, izen horrekin edo denon artean erabakitako besteren batekin bihurtu behar du Estatu independente, gure ustez, Nafarroak.

Zorioneko gaude nafar guztiok, euskaldun guztiok. Adorea eta pertseberantzia, horixe opa diegu Barkosi eta Asironi.


(Erredakzioan itzulia)


13 junio 2015

LOS TIEMPOS ESTÁN CAMBIANDO

Come senators, congressmen
Please heed the call
Don't stand in the doorway
Don't block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There's a battle outside
And it is raging
It'll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changing

Bob Dylan

Era como una travesía por el desierto. Parecía interminable, eterna. Como una maldición divina. Pero algo parece que se ha movido y que un muro inexpugnable comienza a resquebrajarse. Como cantaba Dylan hace más de cincuenta años (1963), los tiempos están cambiando. Por lo menos en la Alta Navarra.

Es un cambio que flotaba en el ambiente desde hace algún tiempo. Ha sido evidente en una exasperación palpable, una cierta desesperación colectiva, ante sucesos y fenómenos de la vida cotidiana, pero no insulsos ni irrelevantes, sino vinculados a nuestra sociabilidad más cercana. Lo hemos sentido en el desprecio con que se ha gobernado (legislado, instituido, ordenado…) el uso del euskera, la educación de nuestros hijos, la zonificación cultural e identitaria de nuestra tierra, o el tratamiento de bienes históricos, arqueológicos, patrimoniales, que salían de lugares sensibles para perderse en derribos y vertederos, sin retorno posible. Pero también en las formas, en el autoritarismo, la persecución, los conflictos, las prohibiciones, las políticas presupuestarias…

Esa exasperación se ha traducido en una toma de conciencia que agrandaba más la brecha entre gobernantes y ciudadanos. Hemos vivido como insulto el desprecio a la grafía de nuestra lengua vasca, el borrado  de la toponimia, la negación constante de licencias a medios euskaldunes como Euskalerria Irratia. ¡Qué decir del atropello de la Plaza del Castillo, su tesoro arqueológico, la falta de sensibilidad ante la memoria histórica de fusilados y desaparecidos, el tratamiento delincuente de lugares de memoria como el Palacio de los Reyes o el Fuerte de San Cristóbal! Los conflictos de banderas, el acoso a movimientos sociales (la reivindicación de las huertas de Aranzadi, el derribo del Euskal Jai…) todo ello se ha convertido en un estilo de gobernación que implicaba la marginación de un amplio sector de la población y un apartheid contra una forma de ser y vivir la identidad navarra.

La corrupción ha impregnado este modo de gobernar, y lo hemos descubierto en ese otro atropello que ha sido la liquidación de la Caja de Ahorros de Navarra, una entidad solvente y que representaba el único instrumento financiero propio del que disponía la “Comunidad Foral”. El escándalo de Caja Navarra es tan enorme y clamoroso que resulta extraño que no pase todavía un factura mayor a los culpables de la misma.

La llegada a la madurez política de una generación formada en euskera y con un acceso relativamente sencillo a los referentes patrimoniales propios se ha producido a pesar de las graves dificultades impuestas por quienes, como herederos de la victoria en el 36, han manejado el gobierno foral durante toda la etapa de la llamada “Transición”.

Este cambio que se apunta es generacional, pero también tiene otras facetas. No cae del cielo como un milagro o un meteorito casual sino, más bien, como una fruta que madura.

A la construcción de esta nueva mentalidad han contribuido muchos factores, no pocos, pero entre ellos encontramos el trabajo de un amplio grupo de voluntarios y estudiosos que han cuestionado el régimen a partir de la concepción de Euskal Herria con Navarra como su eje político. Navarra ha sido la forma política, el Estado independiente, de Euskal Herria. Ello ha dejado su impronta en nuestra cultura, en la memoria, el patrimonio y en otras circunstancias. En este sentido, el nuevo alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, ha ejercido de director de los tres congresos que, con motivo del 500 aniversario de la conquista castellana de 1512, organizó Nabarralde en los años 2010, 2011 y 2012. Asiron ha sido sin duda una persona cualificada y destacada en esa tarea.

El sistema político español está concebido precisamente para imposibilitar cambios estructurales que afecten a lo que sus dirigentes reales, que no son necesariamente quienes gobiernan en un momento dado, llaman “el Estado”. Navarra, precisamente en esa realidad de eje histórico y político de Euskal Herria, ha sido, y sigue siendo, para ellos “cuestión de Estado”. Es previsible que las dificultades a las que se enfrenten quienes integren el Ayuntamiento de Pamplona y el gobierno de la Comunidad Foral sean enormes.

Bien sabemos que la normalidad real para una nación conquistada y sometida sólo puede venir de la mano de la independencia, de un Estado propio, pero la asfixia, el negacionismo y el autoodio de tan larga etapa se hacía insoportable a quienes lo hemos sufrido.

Sirvan estas líneas de felicitación y ánimo a Joseba Asiron, nuevo alcalde de Iruñea, que debe ser, de momento por lo menos, la capital simbólica de todos los navarros, y un referente para toda la población vasca, de oriente y occidente, del norte y del sur. Lo mismo deseamos a Uxue Barcos en su presidencia de una Comunidad Foral que, posiblemente con ese nombre, Navarra, o con el que decidamos todos, pensamos debe constituirse en el nuevo Estado independiente.

Estamos de enhorabuena todos los navarros, todos los vascos. Deseamos ánimos y perseverancia a Barcos y a Asiron.


Firman este texto Tasio Agerre, Luis María Martínez Garate y Angel Rekalde

NAIZ 2015/06/15

NOTICIAS DE NAVARRA 2015/06/18

DEIA 2015/06/19

NOTICIAS DE GIPUZKOA 2015/06/19

GARA 2015/07/17